POLUB NAS NA FACEBOOKU

POPRZEDNIE EDYCJE GP

 

 

REGULAMIN

Regulamin

Grand Prix 25-lecia

Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
w Biegach Masowych

1. Organizatorzy:

Organizatorami biegów w poszczególnych miastach/gminach są Ośrodki Sportu i Rekreacji lub Urzędy.

Partnerem jest Śląski Związek Gmin i Powiatów.

2. Cel imprezy:

 • popularyzowanie i upowszechnianie biegów masowych jako sposobu na spędzanie wolnego czasu;
 • promowanie imprez sportowych w województwie śląskim;
 • integracja  zawodników z województwa śląskiego poprzez rywalizację sportową;
 • promocja poszczególnych miast i gmin województwa śląskiego oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

3. Terminy i miejsca rozgrywania cyklu:

Szczegółowe informacje na temat biegów znajdują się na stronach internetowych organizatorów. Odsyłacze do tych stron można znaleźć na stronie Grand Prix 25-lecia Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Biegach Masowych 2016: www.gpbiegi2016.silesia.org.pl oraz na profilu facebook.


4. Uczestnictwo:

W Grand Prix 25-lecia Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Biegach Masowych będą klasyfikowani zawodnicy i zawodniczki mieszkający na terenie województwa śląskiego.

5. Zasady klasyfikacji:

 • Klasyfikacja będzie prowadzona w kategorii OPEN: kobiet i mężczyzn.
 • O zajęciu miejsca w Grand Prix w klasyfikacji końcowej będą decydowały wyniki z każdego biegu z cyklu Grand Prix w którym brał udział uczestnik (suma punktów).
 • Współorganizator (partner) na podstawie uzyskanych czasów / miejsc w poszczególnych biegach będzie sporządzał ranking Grand Prix.
 • Ranking zamieszczany będzie do 7 dni roboczych od dnia biegu na stronie internetowej: www.gpbiegi2016.silesia.org.pl w zakładce WYNIKI.

6. Punktacja:

Punktacja za ukończenie biegu w zależności od dystansu wg. poniższej specyfikacji:

 • 5 km – 5 pkt
 • 10 km – 10 pkt
 • 21,097 km – 15 pkt

Punktacja za zajęte miejsce (do 50-go) w poszczególnym biegu w zależności od dystansu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7. Nagrody:

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w całym Grand Prix 25-lecia Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Biegach Masowych 2016 (w kategorii kobiety i kategorii mężczyźni) otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe (w formie bonów):

I miejsce – bon o wartości 700 zł

II miejsce – bon o wartości 500 zł

III miejsce – bon o wartości 300 zł

Ponadto osoby, które zajmą I miejsce w kategorii kobiety i mężczyźni uzyskają możliwość bezpłatnego udziału w biegach objętych przyszłą edycją Grand Prix (pod warunkiem organizacji Gran Prix w roku 2017).

Współorganizator przewiduje podsumowanie całego cyklu Grand Prix 25-lecia Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Biegach Masowych 2016, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród  po zakończeniu cyklu, jednak nie później niż do końca 2016 r. – data oraz miejsce zostanie określone w późniejszym terminie.

8. Postanowienia końcowe:

 • Zawodników, którzy biorą udział w Grand Prix 25-lecia Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w biegach masowych obowiązują szczegółowe regulaminy poszczególnych biegów;
 • Wszyscy uczestnicy z województwa śląskiego biorący udział w zgłoszonych biegach akceptują regulamin Grand Prix 25-lecia Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Biegach Masowych 2016, a w przypadku rezygnacji z udziału w Grand Prix zobowiązani są do pisemnego złożenia oświadczenia o rezygnacji w biurze zawodów organizatora;
 • Za udział w Grand Prix nie jest pobierana dodatkowa opłata wpisowa;
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność;
 • Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko za pisemną zgodą opiekunów;
 • Sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatorów i współorganizatora;
 • Wszelkie informacje dostępne są na stronie: www.gpbiegi2016.silesia.org.pl.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Grand Prix 25-lecia Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Biegach Masowych 2016

 

 

MIASTA I GMINY GRAND PRIX

Śląski Związek Gmin i Powiatów
ul. Kościuszki 43/5
40-048 Katowice
e-mail: zwiazek@silesia.org.pl
tel.: +4832/ 251 10 21, 609 03 50, 609 03 51
fax.: +4832/ 251 09 85, 609 03 61


Śląski Związek
Gmin i Powiatów